وبینار مقاله نویسی

تعداد بازدید:۷۹

این وبینار در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد و سرکارخانم دکتر مانا خوشکام عضو هیات علمی گروه گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در مقاله نویسی علمی برای دانشجویان سخنرانی کردند.

بر خی از مباحثی که در این وبینار مطرح شد به شرح زیل می باشند:

آشنایی با مجله علمی و مقاله

اهمیت نگارش مقاله

مهمترین انواع مقالات در ایران

نحوه نگارش مقاله

پیشینه ی تحقیق

ارسال مقاله به مجله

روند بررسی و داوری مقالات

و…