وبینار نگاهی متفاوت به دنیای خوشمزه غذا و شیرینی قسمت سوم: خوراک ایتالیایی

تعداد بازدید:۸۲

این وبینار در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. در این وبینار، سرکار خانم حانیه رضایی عضو انجمن علمی گردشگری و هتلداری، از خوراک های ایتالیایی به همراه پیشینه، خواص و مکمل ها و فیلم طرز تهیه را ارائه نمودند.

خوراک، شیرینی و نوشیدنی هایی که در این وبینار مطرح شدند، به شرح زیل می باشند:

✓ آرانچینو یا آرانچینی

✓ بروسکتا

✓ باچی دی داما