وبینار روزی با دانشگاه

تعداد بازدید:۸۱

این وبینار در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹ جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید پاییز ۹۹ با فضای دانشگاه، اساتید، مسِولین، مدیرگروه رشته گردشگری و هتلداری برگزار شد و سرکارخانم دکتر مهنا نیک بین و سرکار خانم دکتر ابتهال زندی، که هردو بزرگوار از اعضای هیات علمی گروه گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد واحد تهران غرب هستتند، برای دانشجویان، سخنرانی کردند.

همچنین سرکار خانم مینا شهریار دانشجوی رشته ی گردشگری و سرکارخانم مریم سهیلی دانشجوی رشته هتلداری که هردونفر از اعضای انجمن علمی گردشگری و هتلداری هستند، از تجارب خود به عنوان دو دانشجوی فعال و نمونه در رشته های مذکور سخن گفتند.

بر خی از مباحثی که در این وبینار مطرح شد، به شرح زیل می باشند:

✓فضای دانشگاه و فضای کلاس ها

✓ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

✓ چارت درسی رشته گردشگری و رشته ی هتلداری

✓ نحوه ی شرکت در کلاس های مجازی

✓ دوره ها و کارگاه های برگزار شده در این دو رشته

✓ و…