وبینار تاثیر ویروس covid ۱۹ بر صنعت گردشگری و هتلداری

تعداد بازدید:۸۲

این وبینار در تاریخ ۵مهر ماه ۱۳۹۹ و به مناسبت روزجهانی گردشگری با سخنرانی جناب آقای دکتر زاهد قادری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

برگزار شد.

دکتر زاهد قادری باتوجه به معضل جهانی ویروس COVID19 و اثراتی که بر صنعت گردشگری و هتلداری داشته سخرانی نمودند که برخی از سرفصل های سخرانی ایشان به شرح زیر است:

• بحران و مفاهیم آن

• انواع بحران ها

• ویژگیهای بحران

• نظریه ها و مدل های مدیریت بحران

• بحران های سلامت

۱۹ COVID اولین واکنش ها و تاثیرات

• برآوردهای سازمان جهانی جهانگردی

• استراتژی ها در طول بحران

• استراتژی های بعد از بحران و…