وبینار ماهیت علم گردشگری

تعداد بازدید:۸۵

این وبینار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد و سرکارخانم دکتر مهنا نیک بین عضو هیات علمی گروه گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در زمینه ماهیت علم گردشگری برای دانشجویان سخنرانی کردند.

بر خی از مباحثی که در این وبینار مطرح شد به شرح زیل می باشند:

✓ اصول بنیادین علم گردشگری

✓ سلسله مراتب نیروی انسانی در صنعت گردشگری

✓ انواع رشته های گردشکری در مقاطع

✓ ابزار مدیریت گردشگری

✓ معرفی کتاب مرتبط با گردشگری جهت اشنایی با این علم

✓ و…