نشریه تخصصی

تعداد بازدید:۶۴

آدرس صفحه اینستاگرام انجمن گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
-Tourism_and_hospitality

آدرس کانال تلگرام
Tourism_and_hospitality@

پست الکترونیک:
tourismandhospitality2020@gmail.com