نشریه

تعداد بازدید:۳۴

همواره لزوم وجود یک نشریه تخصصی در گروه گردشگری و هتلداری واحد تهران غرب احساس می شد به همین منظور انجمن علمی دانشجویی بر آن شد تا این نیاز را مرتفع نماید. نشریه تخصصی- آموزشی گردشگری و هتلداری وابسته به انجمن علمی دانشجویی واحد تهرات غرب درصدد است تا دانشجویان را با مطالب تازه و جدیدی در حوزه گردشگری و هتلداری آشنا نماید و از این طریق گامی هر چند کوچک در جهت توانمند سازی هر چه بیشتردانشجویان بردارد.

در این مسیر به کمک و یاری تمامی دانشجویان حوزه گردشگری و هتلداری نیازمندیم تا با راهنمایی های ارزشمند و ارسال مطالب مفید خود به نشریه، انجمن را که جزئی از خود شما و متعلق به تک تک شما است در رسیدن به اهداف خود یاری نمایید.

به امید آن روز که صنعت گردشگری و هتلداری با وجود شما دانشجویان به بخش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور بدل شود.

‌‌‌‌‌‌