بازدید مجازی از میدان مشق تهران

تعداد بازدید:۱۳۰

این وبینار در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی دانشجویی هتلداری و گردشگری برگزار شد.

در این وبینار جناب آقای سید مهدی میرحسینی عضو انجمن گردشگری و هتلداری، به عنوان راوی به معرفی میدان مشق و تهران قدیم از دریچه تصویر و روایت پرداختند.

بر خی از نقاطی که در این بازدید مجازی معرفی شدند به شرح زیر است:

✓ حصار طهماسبی

✓ سردر ناصری

✓ ساختمان پست

✓ کاخ شهربانی

✓ کتابخانه و موزه ملک

✓ و…