بازدید مجازی از سقاخانه ها

تعداد بازدید:۷۵

این وبینار در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

در این وبینار که مصادف با ایام اربعین حسینی برگزار شد؛ دو نفر از اعضای انجمن؛ آقای سید مهدی میرحسینی به عنوان راوی و خانم مریم سهیلی به عنوان عکاس به بیان نقش آب و نحوه ایجاد سقاخانه ها در کشور به زبان تصویر و روایت پرداختند.

بر خی از مباحثی که در این بازدید مجازی مطرح شدند به شرح زیر است:

§ آب مایه حیات و مظهر روشنایی
§ آب در فرهنگ ایران
§ نقش آب در معماری ایرانی
§ باغ ایرانی
§ آب در ادیان و مذاهب
§ پیدایش سقاخانه ها قبل از عاشورا
§ واقعه کربلا
§ معماری سقاخانه ها
§ معروف ترین سقاخانه‌های ایران و تهران
§ و…