برنامه برگزاری وبینار و کارگاه در مردادماه ۱۴۰۰

برنامه برگزاری وبینار و کارگاه در مردادماه ۱۴۰۰

۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۴ کد : ۵۹۹۷ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۱۳

‌‌‌‌‌‌‌انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار میکند:

م وضوع: وبینار اصول طراحی و معماری اقامتگاه های بوم‌گردی

سخنران: سرکار خانم ترگل انوری نژاد، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی بَرزُک

تاریخ برگزاری: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۱۶:۰۰

لینک ثبت نام
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/707
لینک ورود به کلاس
http://elearning.wtiau.ac.ir/hotelb140005
نحوه ورود به کلاس و دریافت نرم افزار
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/news/4637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار میکند:

موضوع: وبینار اصول بازاریابی و تبلیغات در اقامتگاه های بومگردی

سخنران: سرکار خانم ترگل انوری نژاد، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی بَرزُک

تاریخ برگزاری: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

ساعت برگزاری: ۱۶:۰۰

لینک ثبت نام
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/708
لینک ورود به کلاس
http://elearning.wtiau.ac.ir/hotelc140005
نحوه ورود به کلاس و دریافت نرم افزار
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/news/4637‌

 

انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار میکند:

موضوع: وبینار آشنایی با چالش ها وفرصتهای گردشگری سلامت

سخنران: جناب اقای دکتر محمد پناهی

تاریخ برگزاری: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

لینک ثبت نام
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/706
لینک ورود به کلاس
http://elearning.wtiau.ac.ir/hotela140005
نحوه ورود به کلاس و دریافت نرم افزار
http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/news/4637